Tak budowaliśmy zespoły

Czy warto tworzyć zespoły? Być może praca w pojedynkę jest efektywniejsza? Nad tego typu kwestiami pochylali się uczestnicy warsztatów z Team Building, jakie były 3 spotkaniem szkoleniowym cyklu Centroom Przedsiębiorczości. Warsztaty odbyły się 25 kwietnia w naszym biurze coworkingowym.

Zagadka na rozgrzewkę

To już tradycja warsztatów w Centroom, że na samym początku ich uczestnicy otrzymują zagadkę lateralną, która ma za zadanie pobudzić kreatywność. Po takiej „rozgrzewce”, mogą przystąpić do kolejnego etapu.

A było nim ćwiczenie polegające na uzupełnieniu arkusza, w którym należało zebrać jak najwięcej podpisów pozostałych uczestników. Zadania, które widniały w arkuszu brzmiały na przykład tak: „Znajdź 2 osoby, które potrafią gwizdać i niech ci to udowodnią!” albo „ Kto ma talent plastyczny? Poproś, żeby narysował Ci coś od siebie.”

Co chcecie wynieść z warsztatów?

Po ćwiczeniu integracyjnym przeszliśmy do zapisania celów szkolenia, wśród których uczestnicy zdefiniowali m.in:

-Przemyśleć, w jaki sposób zbudować zespół potrzebny do realizacji pomysłu.
-Czy zespół jest dopasowany/jak dopasować zespół?
-Jak właściwie dobrać osoby do zespołu?
-Jak delegować zadania?
-Jak budować dobre relacje w zespole?
-Ile osób powinienem mieć w zespole?

Zapisywanie celów pomaga uczestnikom zweryfikować pod koniec warsztatów, czy otrzymali wiedzę, po którą przyszli.

Część pierwsza – czym jest zespół?

Po zapisaniu celów przyszedł czas na pierwszą część szkolenia. W jej trakcie uczestnicy mieli zdefiniować, czym tak na prawdę jest zespół?

Zadane ćwiczenie polegało na określeniu różnic pomiędzy grupą, a zespołem. Okazało się, że uczestnicy różnie postrzegają grupę i zespół. Niektórzy mieli zupełnie inne postrzeganie tych 2 pojęć, niż reszta. Wywiązała się z tego ciekawa dyskusja.

Ostatecznie ustaliliśmy, że zespołem kieruje lider, który bierze na swoje barki ciężar pracy grupy i pracuje razem ze wszystkimi. W grupie zaś mamy kierownika, który deleguje zadania. W zespole wszyscy mają 1 wspólny cel, w grupie każdy członek ma swój cel indywidualny i samodzielnie podejmuje decyzje.

Kolejne ćwiczenie miało za zadanie wywołać refleksję na temat tego, czy warto pracować w zespole, czy może jednak lepiej jest pracować indywidualnie. Po rozpisaniu mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń w analizie SWOT dla każdego przypadku, uczestnicy mogli zweryfikować, czy ich wyobrażenie na temat pracy w zespole jest podobne do wyobrażeń innych. Okazało się, że wszyscy myślą bardzo podobnie!

Kolejne ćwiczenie polegało na przemyśleniu, jakimi wartościami kierowaliby się uczestnicy prowadząc własny biznes – w ten sposób mieli nauczyć się zwracać uwagę na to, żeby wartości wyznawane przez pozostałe osoby w zespole były podobne, ponieważ ciężko byłoby prowadzić biznes w momencie, kiedy zależy nam głównie na zysku, a pozostałym osobom np. na społecznej odpowiedzialności biznesu.

Część druga – kogo potrzebujesz do zespołu?

Po wykonaniu pierwszych ćwiczeń przeszliśmy do kolejnej części szkolenia, w trakcie której uczestnicy mieli zastanowić się, jakich ludzi do zespołu potrzebują. W tym celu przeprowadziliśmy ćwiczenie, w trakcie którego uczestnicy mapowali swoje kompetencje i umiejętności na arkuszach, by określić w jakich obszarach są najsłabsi. Pozwoliło to na zdefiniowanie osób i kompetencji, jakich potrzebują do sprawnego działania zespołu.

Następnie każdy z uczestników otrzymał test Meredit-Belbina, po wypełnieniu którego określaliśmy konkretną rolę w zespole, jaką każdy pełni. W ten sposób można było określić, jakie kompetencje posiada dana osoba i jakich ludzi jej potrzeba, aby tworzony przez nią zespół był kompletny.

Potrzeba kontynuacji warsztatów

Na koniec przyszedł czas na podsumowanie warsztatu. Uczestnicy wykazali chęć kontynuacji tematu, dlatego nie wykluczamy, że już w przyszłym miesiącu zorganizujemy rozszerzoną wersję warsztatu!

Partnerem medialny Centroom Przedsiębiorczości jest Białystok Online.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *