Aktualne trendy w pracy zdalnej

Rok 2019 to kolejny rok rozkwitu rozmaitych form pracy zdalnej. Coraz więcej osób decyduje się na pracę z domu albo wybiera ścieżkę „cyfrowego nomada”, pracując z dowolnego miejsca na świecie. Również coraz więcej firm dostrzega zalety takiej formy zatrudnienia i oferuje pracownikom możliwość elastycznego wyboru miejsca pracy. Oto czego możemy się spodziewać w sektorze pracy zdalnej w nadchodzących miesiącach i latach.

Większa konkurencja na rynku pracy zdalnej
Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się porzucić stacjonarną pracę od 8 do 16 i przejść w „tryb pracy zdalnej”. Konkurencja na rynku już jest dosyć ostra, a przebić się będzie jeszcze trudniej. Nadciąga bowiem fala pracowników z pokolenia Z, którzy według szacunków mają w 2020 roku zająć 36% wszystkich miejsc pracy na świecie. Pokolenie Z, czyli urodzeni między 1995 a 2005 rokiem, dorastało w epoce boomu internetowego. Cyfrowe narzędzia i nowoczesne rozwiązania technologiczne to dla nich chleb powszedni, a przywiązanie do wolności i elastyczności skłania ich do aktywnego poszukiwania pracy, która nie będzie narzucać żadnych ograniczeń. Na rynku pracy większe szanse będą mieć kandydaci o wysokich, specjalistycznych umiejętnościach cyfrowych.

Dbałość o work-life balance pracowników
Zdrowy balans między pracą a życiem osobistym jest obecnie równie ważnym czynnikiem kariery zawodowej co wynagrodzenie i bezpieczeństwo związane z zatrudnieniem. Wiele osób decyduje się na pracę w domu tylko po to, aby uniknąć codziennego kilkugodzinnego stania w korkach. Wymusza to odpowiednie reakcje po stronie pracodawców, którzy tworząc warunki pracy, biorą pod uwagę osobiste potrzeby pracowników.

Rozwój mniejszych miasteczek i ośrodków podmiejskich
Jedną z głównych zalet pracy zdalnej jest brak konieczności dojazdu do pracy. Można zamieszkać daleko od centrum i nie martwić się o korki w porannych godzinach szczytu. Można również osiedlić się na przedmieściach, albo w miasteczku nieopodal i korzystać z niższych cen nieruchomości, a także ciszy i spokoju, których nie uświadczysz w sercu miasta.

Silniejszy nacisk na zaangażowanie pracowników
Praca zdalna może powodować poczucie osamotnienia i oderwania, szczególnie w przypadku gdy większość zespołu pracuje razem w siedzibie firmy. Badania dowodzą, że szczęśliwi, zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni i rzadziej odchodzą z pracy. Dlatego też firmy przykładają coraz więcej uwagi, aby tworzyć wśród pracowników poczucie wspólnoty i organizują cotygodniowe spotkania lub konferencje wideo, firmowe imprezy albo wspólne szkolenia. Ma to na celu wzmocnienie poczucia przynależności, wspólnego celu i wzajemnego wsparcia.

Rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Pracując zdalnie, sam odpowiadasz za swoje narzędzia pracy. Sprzęt, na którym pracujesz musi być nie tylko sprawny, ale również powinien gwarantować bezpieczeństwo Twoich i udostępnionych Ci danych. Przy pracy zdalnej sam jesteś swoim działem IT.

Rozwój usług na rzecz pracowników zdalnych
Wzrost liczby pracowników zdalnych spowoduje rozwój sektora usług skierowanych do freelancerów. Można spodziewać się otwarcia nowych przestrzeni coworkingowych, hoteli i hosteli oferujących sprzyjające warunki pobytu, firm konsultingowych świadczących usługi dla freelancerów, a także wzrostu liczby ofert szkoleń i kursów online.

Sposób na emeryturę
Praca zdalna to świetny sposób na aktywną emeryturę. Taka forma zatrudnienia stwarza osobom z pokolenia „baby boomers” możliwość wykorzystania ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu elastycznych godzin pracy. Nie wymaga ona codziennego stresującego dojazdu do pracy i zakładania garnituru, a umożliwia dorobienie paru groszy. Pozwala w pełni cieszyć się „jesienią życia”.