Kim jest Twój klient idealny?

Za nami 24. spotkanie w ramach cyklu Centroom Przedsiębiorczości. Prowadziła je Jolanta Ambrożewicz, a temat jaki poruszyła brzmiał „Klient idealny – poznaj go, zdobądź i utrzymaj na dłużej.”

Ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach cyklu Centroom Przedsiębiorczości upłynęło w gorącej atmosferze. Nie tylko przez pogodę, bo klimatyzacja w Centroom sprawnie chłodziła przestrzeń, za to dzięki zaangażowaniu uczestników. Każdy był ciekawy odpowiedzi na pytanie: kim jest klient idealny? Prowadząca spotkanie, Jolanta Ambrożewicz, zachęcała nie tyle do marzeń o posiadaniu samych klientów idealnych i narzekaniu na obecnych, co zadawaniu sobie nieustannie pytania: kim jest mój klient idealny? Zaproponowała grupie ćwiczenie, które miało uczestników wprowadzić w nawyk niemalże obsesyjnego pytania o charakterystykę takiego klienta. Jolanta wyszła nawet szerzej z propozycją i zachęciła uczestników do zadawania sobie takiego pytania w stosunku do idealnego związku, partnera, wakacji, życia itd. Często ludzie mają tendencję do narzekania, że kształt ich życia nie odpowiada ideałowi. Jednak co dokładnie znaczy ten ideał dla każdego indywidualnie?

Po zdefiniowaniu w parach swoich klientów idealnych, grupa zastanawiała się nad codziennością przedsiębiorców i z jakimi problemami się borykają.

Kolejnym etapem spotkania był temat promocji. Jolanta Ambrożewicz rozdzieliła to słowo na kilka członów: PRO-MOC-JA, podkreślają wagę myślenia w sposób pro, poszukiwania swoich mocy oraz wartości odnoszących się do każdego „ja”.  Często ludzie chcą sprzedawać, ale boją się otwarcie mówić wszystkim dookoła, łącznie z bliższą i dalszą rodziną, o swoich wartościach i tym, co oferują. Interakcja z innymi ludźmi zwielokrotnia szansę znalezienia klientów idealnych. Jak promować to, co się robi? Atrakcyjnie, radośnie, skutecznie.

Kolejnym aspektem jest komunikacja wizualna, która ma trafiać swoim kształtem do klientów, jakich sobie obraliśmy jako tych idealnych.

Ostatnim i najdłuższym zadaniem, przed jakim postawiła uczestników prowadząca, było opisanie persony ich firmy. Było to ćwiczenie o tyle trudne, bo wymagało głębokiego wejrzenia w wartości i charakter marki. Pytania, na które odpowiadali, być może pojawiły się w ich przygodzie z biznesem po raz pierwszy.

Patronem 24. spotkania w ramach Centroom Przedsiębiorczości był BiałystokOnline.pl